PID360 login

Beweeg naar je volgende niveau

De coach die het principe van ‘one size fits all’ of dat van ‘be like me’ hanteert laat te veel van het potentieel van zijn sporters liggen. Wat je nodigt hebt is een hulpmiddel dat het mogelijk maakt af te stemmen op hoe het bij elke individuele sporter werkt. Daartoe is in PID360® de digitale ontsluiting van de ActionType® inzichten opgenomen. Al bij de geboorte krijgen we allemaal onze individuele natuurlijke voorkeuren mee. Iets waar je als trainer/coach niet omheen kunt om bij de sporter via maatwerk expressie te bewerkstelligen. ActionType® geeft tevens inzicht in hoe je op een doordachte en efficiënte wijze met diens ontwikkelkant om kunt gaan. Als gebruiker kun je met dit instrument in de praktijk inspelen op zowel de individuele cognitieve, emotionele en motorische voorkeuren. Oftewel hoe communiceer ik met hem en kom ik tot een afgestemde aanpak? Hoe werkt het onder spanning of stress? Last but not least wat betekent dit voor zijn/haar techniekvorming en fysieke ondersteuning? Ter kennismaking is de standaard cirkel met de beschrijving van de zestien ActionType® profielen voor iedereen beschikbaar.

Opleidingen via de Action Type Academy

Omdat het werken met ActionType® specifieke kennis vereist is de toegang tot de verdere lagen gekoppeld aan het volgen van de opleidingen in deze unieke benadering:
– AT leergang:
basic deel (gericht op jouw ontwikkeling als trainer/coach) en
pro deel (gericht op het leveren van maatwerk aan jouw sporters)
– AT cursus Diepe Motivationele Drijfveren.
– AT sportspecifiek;

Voor meer informatie over deze opleidingen en het actuele aanbod kunt u de website van de ActionType Academy raadplegen: www.actiontype.nl

De ActionType® benadering is ontwikkeld door Ralph Hippolyte, Bertrand Théraulaz en Peter Murphy. Waar Hippolyte en Théraulaz steeds dieper in de motorische en visuele voorkeuren van mensen doken, richtte Murphy zich in de onderlinge samenwerking vooral op het vergroten van de coachbaarheid van sporters. Samen met Jan Huijbers en Bennie Douwes schreef hij daarover het boek Totaalcoachen XL, Begeleiden met ActionType®. ActionType digitaal, zoals opgenomen binnen PID360®, is de praktische weerslag van boek en cursussen, waarmee u maatwerk aan uw sporters kunt leveren.