PID360 login

Ken je belasting en belastbaarheid

Samen met Duosport werken we aan dit Trainings-logboek. Als sporter wil je het maximale bereiken en daarvoor moet je het optimale doen. Hard trainen, veel rusten, meer trainen, meer variatie, slim herstel. Het is een dun lijntje tussen belasting en belastbaarheid. Daarom is het belangrijk dat je als sporter een goed inzicht krijgt in welke trainingsarbeid je verricht, hoe je die ervaart en hoe je daarvan herstelt. Een zo volledig mogelijk ingevuld weekschema geeft daarvan het beste beeld. Samen met je trainer of begeleider kun je dan op zoek gaan naar een optimale trainingssituatie.